radiolinia

W gruncie kwestyj przemysł technologiczny wymusza na człowieku reorganizacji w aspekcie tego, co do tej pory poznał - od analogowej telewizji po cyfrową, od przesyłu radiowego po światłowody itp. Monitoring radiowy przechodzenie z niższego rozmiaru technologicznego na wyższy nie idzie wiecznie w parze z ekonomią i wydajnością. Radiolinia w niejakich momentach bardziej będą przypadać do gustu takie rozwiązanechodzenie z niższego rozmiaru technologicznego na wyższy nie idzie wiecznie w parze z ekonomią i wydajnością. Radiolinia w niejakich momentach bardziej będą przypadać do gustu takie rozwiązania, a w innych staną się one bezużyteczne i niepotrzebnie, generując dodatkowe koszty. Radio dmr jednym z takich rozwiązań komunikacyjnych są radiolinie (inaczej dohoryzontalna linia radiowa). stanowią one system sprzętów nadających i odbierającyiejakich momentach bardziej będą przypadać do gustu takie rozwiązania, a w innych staną się one bezużyteczne i niepotrzebnie, generując dodatkowe koszty. jednym z takich rozwiązań komunikacyjnych są radiolinie (inaczej dohoryzontalna linia radiowa). stanowią one system sprzętów nadających i odbierających transmisje radiowe analogowe lub cyfrowe. wykonując w paśmie mikrofalowym, z anteną o pewnie kierunkowej charakterystyce promieniowania, radiolinie są nader cyklicznie używane jako system zapewniający transmisję pośrodku snym z takich rozwiązań komunikacyjnych są radiolinie (inaczej dohoryzontalna linia radiowa). stanowią one system sprzętów nadających i odbierającyiejakich momentach bardziej będą przypadać do gustu takie rozwiązania, a w innych staną się one bezużyteczne i niepotrzebnie, generując dodatkowe koszty. Jednym z takich rozwiązań komunikacyjnych są radiolinie (inaczej dohoryzontalna linia radiowa). Stanowią one system sprzętów nadających i odbierających transmisje radiowe analogowe lub cyfrowe. Wykonując w paśmie mikrofalowym, z anteną o pewnie kierunkowej charakterystyce promieniowania, radiolinie są nader cyklicznie używane jako system zapewniający transmisję pośrodku stacją bazową a systemami telefonii komórkowej. Dawniej wykorzystywane były do dosyłania sygnału do masztów i wież radiowych i telewizyjnych, zjawisko aktualnie zostały w większości zastąpione przez technologie satelitarne.

Opracowano przez: Krzysiek